Houderijsystemen

De kip is de belangrijkste schakel uit ons productieproces. Als verbruiker van onze ei producten vindt u de kwaliteit van het product van uiterst belang. Deze kwaliteit is voor ons dan ook onlosmakelijk verbonden met de leefomstandigheden van de kip want wij redeneren; “Een kip in goede leefomstandigheden legt eieren van goede kwaliteit”.

Om gezonde leefomstandigheden voor de kip te creëren moeten kippenhouderijen zich houden aan een reeks voorwaarden die gelden in heel de Europese Unie. Alle eieren in België die dienen voor consumptie zijn afkomstig van kippen die leven in één van de vier mogelijke houderijsystemen. Elk houderijsysteem wordt gekenmerkt door een specifieke code die geprint wordt op het ei of op de verpakking:

  • Code 0: eieren afkomstig van biologische kippen
  • Code 1: eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop
  • Code 2: eieren afkomstig van scharrelkippen
  • Code 3: eieren afkomstig van kippen uit verrijkte kooien

Ieder type houderijsysteem wordt door de Europe Unie aanvaard als een goede leefomstandigheid voor kippen.

Verrijkte kooien

De kippen leven in grote kooien die alleen voorzien zijn van een scharrelruimte, legnest en een voer-en drinkgelegenheid. Een kooi mag maximaal 60 kippen bevatten en iedere kip heeft een minimale ruimte van 750cm².

Verrijkte kooien

Scharrelkippen

In een scharrelstal blijven de kippen steeds binnen maar mogen ze met zijn allen vrij rondlopen. Er ligt strooisel op de vloer waar ze vrij in kunnen scharrelen en staan er zitstokken op verschillende niveau’s. Een scharrelkip heeft een minimale ruimte van 1100cm².

Scharrelkippen

Vrije uitloop

In dit houderijsysteem krijgen de kippen de mogelijkheid om ook buiten te scharrelen. Overdag lopen ze het liefst in de buitenlucht maar tegen zonsondergang gaan ze meestal van zelf weer naar binnen. Naast het voer dat de kippen van de boer krijgen, eten ze ook gras, wormen en rupsen wanneer ze buiten gaan scharrelen. Binnen in de stal heeft de kip een minimale ruimte van 1100cm². Buiten in de weide wordt er minimaal 4m² ruimte per kip voorzien.

Vrije uitloop

Biologische kippen

Net als de vrije uitloop kippen lopen ook biologische kippen vrij rond in de buitenlucht. Voor hen zijn in de stal een ruimte voorzien van minimum 1660cm² en 4m² in de buitenlucht. Dit houderijsysteem komt het dichtst in de buurt van kippen die in de vrije natuur overleven.

Wij bij Lodewijckx zijn vertrouwt met elke van deze 4 houderijsystemen. De klant heeft zelf de keuze te bepalen welk type eieren gebruikt worden in zijn ei-product. Samen bekijken wij met hem wat hierin mogelijk is.

Biologische kippen


Onze visie

Wat betekent voor ons ondernemen? En welke waarden dragen wij hoog in het vaandel?

Meer ...

Contacteer ons

Cocovite is er voor u, zo ook onze verkoopsmensen, die u graag met raad en daad verder helpen.

Meer ...

Onze certificaten

Om u continu te voorzien van uitstekende eiproducten controleren wij nauwgezet ieder stadium van ons productieproces.

Meer ...

Commerciële agenten

U wil rechtstreeks contact met één van onze commerciële agenten?

Meer ...